Modele numeryczne prognozy pogody

Numeryczna pronoza Pogody-ocena Stanu atmosfery w przyszłości na podstawie Znajomości warunków początkowych oraz Sił działających na powietrze. Numeryczna pronoza Pogody oparta jest na rozwiązaniu równań ruchu powietrza za POMOCA ich dyskretyzacji i wykorzystaniu do obliczeń maszyn matematycznych. Zapraszamy również do obejrzenia wyników obliczeń naszego modelu UEMS 15.99.8 (WRF 5km). . Wybierz modèle klikając na logo instytucji, przeglądarka carte danego modelu zostanie Otwarta w nowym oknie: początkowy Stan atmosfery wyznacza się na podstawie jednoczesnych pomiarów na łazience GLOBIE ziemskim. Równania ruchu cząstek powietrza wprowadza się zakładając, że powietrze jest płynem. Równań tych nie Można rozwiązać w prosty sposób. Kluczowym déruiem, wymagającym Jednak zastosowania komputerów, założenie jest, że atmosferę Można w przybliżeniu opisać jako Wiele dyskretnych elementów, na które oddziaływają rozmaite Procesy fizyczne. Komputery wykorzystywane są do obliczeń zmian w czasie temperatury, ciśnienia, wilgotności, prĩkości votre i innych wielkości opisujących Element powietrza.

Zmiany tych własności fizycznych powodowane są przez rozmaitego rodzaju Procesy, Takie Jak wymiana ciepła i masy, DADCP DESZCZU, Ruch nad górami, powietrza tarcie, konwekcję, Wpływ promieniowania słonecznego, oraz Wpływ oddziaływania z przez cząstkami powietrza. Komputerowe obliczenia dla wszystkich elementów atmosfery dają Stan atmosfery w przyszłości czyli prognozę Pogody. W dyskretyzacji równań ruchu powietrza Wykorzystuje się metody numeryczne równań różniczkowych cząstkowych-stąd nazwa numeryczna pronoza Pogody..